Guh Bal Han
Chưa rõ
Chưa rõ
Chưa rõ
Liz 栗子
Masashi Yanagi
Lang Quạ
Đào Hoa Lựu Hỏa
Team Lạc Thiên- truyentranh8
Chưa rõ
kobayashi hiyoko
Chưa rõ
Emiko Nakano,Nao Mashiba,Iro Yugi,Yodaki Etou,Nari Kusakawa,Komachi Kurokawa,Ren Sakuma,Tony Hashimen,Shiori Yuwa
Yoshihara Yuki
Kaneshiro Muneyuki,Fujimura Akeji
Vu Chính
Dark Box
Chưa rõ
TAKAMI Ryousen, Honoji
Cửu Sắc Lộc
ARA Tatsuya
Chưa rõ
Chưa rõ
Vũ Hán Bác Nhuận Thông
Giản Bằng Phi
Tiêu Khoan Vương Bằng Hạo Nguyệt Cố Hương An Ngạn Cao Samuel.s Trương Bâm Trần Hồng Ngọc Studio-9
Chưa rõ
Nishi Keiko
Chưa rõ